Reglement

 1. De individuele wandeltocht van 100km “’ t Zot in de kop” wordt georganiseerd door “De Kasteelheren”
 2. De wandeltocht start op vrijdag 7/6/19 om 20u, de 100km dienen gewandeld te worden voor zaterdag 8/6/19 om 20u. M.a.w. de maximum duur van de tocht is 24 uur.
 3. Elke deelnemer aan de wandeltocht is verplicht het aangegeven wandelparcours in het Beukenhof te volgen en in de juiste richting. Doch hij is niet verplicht om de volledige tocht uit te wandelen.
 4. Tijdens het evenement is het verboden huisdieren mee te nemen op het parkoers
 5. Mensen die wensen mee te wandelen dienen zich hiervoor aan te melden bij de daarvoor voorziene stand. Na registratie en identificatie mag men zich op het parcours begeven. Mensen die zich niet registreren zullen van het parcours worden verwijderd en kunnen geen aanspraak maken op de aangeboden voorzieningen (bevoorrading, …)  in kader van dit evenement – evenmin zijn zij op enige manier verzekerd.
 6. Diegenen die de 100km doen (al dan niet in estafette vorm) registreren zich als groep alvorens de eerste persoon de tocht start – per groep is er één badge/rugnummer die het aantal gewandelde kilometers / rondes zal registreren. Er mag dus met meerdere mensen van dezelfde groep tegelijk worden gewandeld maar de badge/rugnummer zal slechts één registratie gebeuren. Er zijn geen beperkingen op aantal mensen dat er mogen ingezet worden alsook op het aantal wissels die gebeuren. Het doorgeven van de badge/rugnummer tussen personen dient te gebeuren in de daarvoor voorziene wisselzone. Deze wisselzone bevindt zich in de ‘checkpoint-tent’.
 7. De badges/rugnummers mogen het wandelparcours niet verlaten en dienen in de
  wisselzone van de ‘checkpoint-tent’ van de afgegeven te worden als er zich van één groep niemand nog op het parcours bevindt.
 8. Elke deelnemer mag maximum 1 badge/rugnummer bezitten tijdens het wandelen of lopen.
 9. Het niet respecteren van het parcours of elke vorm van fraude, kan bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van het evenement. Het uitwandelen van de 100km wordt gecontroleerd door de het aantal kilometers/rondes dat de
  badge/rugnummer (per deelnemer of groep) afwerkte.
 10. Doordat de tocht doorgaat in een park is het noodzakelijk om respect te tonen voor de parkomgeving (geen lawaaihinder, afval…)
 11. Alle winst wordt integraal overgedragen aan de vzw Kindervriend ter ondersteuning van het project “Ferreland”
 12. De Kasteelheren zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.
 13. De deelnemers zijn verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Alleen ongevallen zijn verzekerd, geen ziektes of andere ongemakken als gevolg van de wandeltocht
 14. Met de inschrijving voor de tocht “’ t Zot in de kop” verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het reglement.
 15. De organisatie heeft te allen tijde het recht om deelnemers die overlast van gelijke welke aard veroorzaken, uit de tocht te nemen.
 16. De organisatie heeft te allen tijde het recht om het reglement aan te passen.