100 km praktisch

Reglement ‘t Zot in de kop

Doel : je stapt 100km binnen de 24uren. Dit kan je zowel individueel doen maar kan je ook als groep ondernemen waarbij iedereen een deel van de 100 km voor zijn rekening neemt. Aantal per groep is vrij te kiezen alsook de afstanden die elkeen stapt. Volledig vrije keuze dus.

Estafette : als je als groep deelneemt in estafette vorm krijg je per groep een chip die gaat registreren hoeveel rondes er zijn afgelegd. Er is één chip per groep. Deze mag steeds worden doorgegeven aan een andere deelnemer van de groep. Iedereen is vrij te kiezen welke afstand hij wandelt en hoeveel maal er wordt doorgegeven (zelfde deelnemer mag dus meerdere sessies wandelen). Wel is er slechts één chip dus worden er steeds maar de afstand/rondes geregistreerd van 1 persoon (diegene die de chip draagt)
Fictief voorbeeld: wij nemen met 6 personen deel aan de 100km – de vrijdag starten de eerste twee samen te wandelen van 20u tot 24u – daarbij leggen zij elk 20km af (chip is slechts bij 1 persoon dus wordt er slechts 20km geregistreerd voor deze ploeg). 3e persoon neemt de nachtshift voor zijn rekening en wandelt tot ‘s ochtens 7u en legt 35 km af. De groep zit dan al aan 55km. Om 7u komen personen 4 en 5 wandelen die de chip overnemen. Zij wandelen 25km tot rond de middag. De groep heeft al 80km op zijn conto. Persoon 6 neemt de chip over en wandelt 6 km – komen we op 86km. Personen 2 en 4 hebben nog energie en komen daarna nog 10km wandelen – 96 km. Het voltallige team wandelt de laatste 4km.

Tijdspanne : er kan gestart worden vanaf de vrijdagavond 20u. De uitdaging sluit onherroepelijk om 20u op zaterdag.

Registratie & opvolging:  Er wordt gewerkt met een chip die je rondes registreert en bijhoudt – je kan dus op elk moment raadplegen waar je team ligt en of jullie op koers liggen om de 100km te voltooien binnen de 24 uren.
Enkel deelnemers aan de 100 km (individuen of groep) krijgen een chip, deelnemers die enkele ronden meewandelen krijgen geen chip.

Kleedruimtes – sporttassen : Er zal mogelijkheid zijn om je te omkleden en wat te verfrissen. Daarnaast zal er bewaking zijn voor de sporttassen

Kostprijs: 25€per team (+5€ waarborg voor de chip) – voor de actieve deelnemers zal er doorlopend bevoorrading worden aangeboden : sportbars, bananen, koekjes, sportdrank en water.

Inschrijven voor de 100km is verplicht en kan via onderstaand formulier.